yambolbasketball.com
       
news score@schedule statistics ranking team fanzone
         
 
Untitled Document
ТОП 10 НА ЯМБОЛСКИЯТ БАСКЕТБОЛ
РЕДОВНИ СЕЗОНИ 2000/2017
Untitled Document
рекорди | топ 10 плейофи 2000/2016
статистически показатели

Р
ИГРАЧИ
Gm

EFF

EFFpg
сезон
1
Милиян Боцка
27
598
22,2
 
2015-16
2
Димитър Ангелов
27
588
21,8
 
2000-01
3
Нинослав Тмушич
28
599
21,4
 
2006-07
4
Тайлър Лейзър
24
503
21,0
 
2014-15
5
Нинослав Тмушич
26
525
20,7
 
2005-06
6
Николай Балев
26
481
19,2
 
2003-04
7
Николай Върбанов
28
533
19,04
 
2010-11
8
Николай Върбанов
24
456
19,00
 
2003-04
9
Вадим Река
22
407
18,5
 
2007-08
10
Неманя Милошевич
22
401
18,2
 
2012-13
P
ИГРАЧИ
Gm
PTS
PTSpg
сезон
1
Милиян Боцка
27
542
20,1
 
2015-16
2
Димитър Ангелов
27
540
20,0
 
2000-01
3
Тайлър Лейзър
24
457
19,0
 
2014-15
4
Мартин Дурчев
28
502
17,9
 
2011-12
5
Николай Балев
26
459
17,7
 
2003-04
6
Димитър Хорозов
26
452
17,4
 
2005-06
7
Нинослав Тмушич
28
481
17,2
 
2006-07
8
Димитър Ангелов
22
375
17,1
 
2001-02
9
Желко Вучурович
27
459
17,0
 
2002-03
Павел Нойков
27
459
17,0
 
2003-04
P
ИГРАЧИ
Gm
2FG-M
Mpg
2FG-A
Apg
%
сезон
1
Димитър Ангелов
27
190
7,0
295
10,9
64,4
2000-01
2
Нинослав Тмушич
28
187
6,7
325
11,6
57,5
2006-07
3
Милиян Боцка
27
179
6,6
295
10,9
60,7
2015-16
4
Неманя Милошевич
22
141
6,4
264
12,0
53,4
2012-13
5
Нинослав Тмушич
26
161
6,2
304
11,7
53,0
2005-06
6
Денис Агре
23
141
6,13
244
10,6
57,8
2015-16
7
Николай Балев
26
159
6,11
266
10,2
59,8
2003-04
8
Джон Офоегбу
27
162
6,0
287
10,6
56,4
2011-12
9
Ярослав Зубрицкий
26
156
6,0
250
9,6
62,4
2001-02
10
Димитър Димитров
17
101
5,9
170
10,0
59,4
2000-01
P
ИГРАЧИ
Gm
3P-M
Mpg
3P-A
Apg
%
сезон
1
Мартин Дурчев
28
75
2,68
185
6,6
40,5
2011-12
2
Мартин Дурчев
25
56
2,24
164
6,6
34,1
2012-13
3
Ненад Джорич
19
41
2,16
94
4,9
43,6
2002-03
4
Павел Нойков
26
55
2,12
158
6,1
34,8
2004-05
5
Евгений Анненков
25
48
1,92
122
4,9
39,3
2001-02
6
Тайлър Лейзър
24
46
1,916
100
4,2
46,0
2014-15
Станислав Говедаров
24
46
1,916
107
4.5
43.0
2013-14
8
Емил Стаменов
26
49
1,88
133
5,1
36,8
2000-01
9
Дечо Коешинов
26
48
1,85
141
5,4
34,0
2005-06
10
Мартин Дурчев
28
51
1,82
153
5,5
33,3
2010-11
P
ИГРАЧИ
Gm
FG-M
Mpg
FG-A
Apg
%
сезон
1
Милиян Боцка
27
211
7,8
386
14,3
54,7
2015-16
2
Димитър Ангелов
27
204
7,6
341
12,6
59,8
2000-01
3
Нинослав Тмушич
28
189
6,8
332
11,9
56,9
2006-07
Тайлър Лейзър
24
162
6,8
297
12,4
54,5
2014-15
5
Димитър Димитров
17
113
6,6
191
11,2
59,2
2000-01
6
Николай Балев
26
169
6,5
307
11,8
55,0
2003-04
7
Неманя Милошевич
22
141
6,4
269
12,2
52,4
2012-13
8
Димитър Ангелов
22
139
6,32
247
11,2
56,3
2001-02
Вадим Река
22
139
6,32
251
11,4
55,4
2007-08
10
Станислав Говедаров
32
201
6,28
404
12,6
49,8
2007-08
P
ИГРАЧИ
Gm
FT-M
Mpg
FT-A
Apg
%
сезон
1
Димитър Ангелов
27
118
4,4
162
6,0
72,8
2000-01
2
Николай Балев
26
111
4,3
178
6,8
62,4
2003-04
3
Желко Вучурович
27
104
3,9
133
4,9
78,2
2002-03
4
Димитър Ангелов
22
81
3,68
120
5,5
67,5
2001-02
5
Димитър Хорозов
26
95
3,65
132
5,1
72,0
2005-06
6
Тайлър Лейзър
24
87
3,63
92
3,8
94,6
2014-15
7
Нинослав Тмушич
28
101
3,61
164
5,9
61,6
2006-07
8
Павел Нойков
27
97
3,59
124
4,6
78,2
2003-04
 
Джон Офоегбу
27
97
3,59
143
5,3
67,8
2011-12
10
Станислав Говедаров
28
97
3,5
139
5,0
69,8
2006-07
P
ИГРАЧИ
Gm
RBS
Rpg
сезон
1
Нинослав Тмушич
26
338
13,0
 
2005-06
2
Нинослав Тмушич
28
319
11,4
 
2006-07
3
Байрън Сандърс
23
244
10,6
 
2008-09
4
Николай Върбанов
28
295
10,5
 
2010-11
5
Неманя Милошевич
22
208
9,5
 
2012-13
6
Джон Офоегбу
27
237
8,8
 
2011-12
7
Николай Балев
26
222
8,5
 
2003-04
8
Вадим Река
22
175
8,0
 
2007-08
9
Тони Бърнас
18
142
7,9
 
2014-15
10
Сергей Гришаев
24
185
7,7
 
2001-02
P
ИГРАЧИ
Gm
RD
RDpg
сезон
1
Нинослав Тмушич
28
225
8,0
 
2006-07
2
Нинослав Тмушич
26
204
7,8
 
2005-06
3
Байрън Сандърс
23
177
7,7
 
2008-09
4
Николай Върбанов
28
211
7,5
 
2010-11
5
Вадим Река
22
147
6,68
 
2007-08
6
Тони Бърнас
18
120
6,67
 
2014-15
7
Неманя Милошевич
22
141
6,4
 
2012-13
8
Николай Балев
26
160
6,2
 
2003-04
9
Джон Офоегбу
27
154
5,7
 
2011-12
10
Димитър Ангелов
27
150
5,6
 
2000-01
P
ИГРАЧИ
Gm
RO
ROpg
сезон
1
Нинослав Тмушич
26
134
5,2
 
2005-06
2
Нинослав Тмушич
28
94
3,4
 
2006-07
3
Денис Агре
23
74
3,2
 
2015-16
4
Сергей Гришаев
24
75
3,13
 
2001-02
5
Джон Офоегбу
27
77
3,07
 
2011-12
6
Неманя Милошевич
22
67
3,05
 
2012-13
7
Николай Върбанов
28
84
3.0
 
2010-11
8
Байрън Сандърс
23
67
2,9
 
2008-09
9
Браян Ормън
23
63
2,7
 
2012-13
10
Мартин Хорозов
31
80
2,6
 
2007-08
P
ИГРАЧИ
Gm
AST
ASpg
сезон
1
Милиян Боцка
27
145
5,4
 
2015-16
2
Тайлър Лейзър
24
125
5,21
 
2014-15
3
Юлиян Радионов
23
119
5,17
 
2011-12
4
Дечо Коешинов
26
114
4,4
 
2005-06
5
Мартин Дурчев
25
107
4,3
 
2012-13
6
Юлиян Радионов
27
107
4,0
 
2009-10
7
Юлиян Радионов
24
94
3,92
 
2012-13
8
Станислав Говедаров
24
93
3,88
 
2010-11
9
Павел Нойков
26
97
3,73
 
2004-05
10
Станислав Говедаров
26
96
3,69
 
2008-09
През сезоните 2003-06 се зачитаха и асистенции, след които не се реализираха кошове.

P
ИГРАЧИ
Gm
ST
STpg
сезон
1
Ненад Джорич
19
61
3,2
 
2002-03
2
Емил Стаменов
26
72
2,8
 
2000-01
3
Юлиян Радионов
27
71
2,6
 
2009-10
4
Милиян Боцка
27
67
2,5
 
2015-16
5
Димитър Ангелов
27
61
2,26
 
2000-01
6
Емил Стаменов
20
45
2,25
 
2001-02
7
Юлиян Радионов
24
53
2,2
 
2012-13
8
Евгений Анненков
25
53
2,12
 
2001-02
9
Юлиян Радионов
23
48
2,09
 
2011-12
10
Румен Шопов
26
54
2,08
 
2000-01
P
ИГРАЧИ
Gm
TO
TOpg
 
сезон
1
Станислав Говедаров
32
139
4,3
 
2007-08
2
Евгений Анненков
25
93
3,72
 
2001-02
3
Димитър Хорозов
26
96
3,69
 
2005-06
Станислав Говедаров
26
96
3,69
 
2008-09
5
Димитър Ангелов
22
81
3,68
 
2001-02
6
Станислав Говедаров
24
88
3,67
 
2013-14
7
Димитър Ангелов
27
98
3,6
 
2000-01
8
Мартин Дурчев
25
86
3,4
 
2012-13
9
Павел Нойков
26
87
3,35
 
2004-05
10
Станислав Говедаров
24
80
3,33
 
2010-11
P
ИГРАЧИ
Gm
MIN
MINpg
 
сезон
1
Мартин Дурчев
25
891
35,6
 
2012-13
2
Милиян Боцка
27
957
35,4
 
2015-16
3
Юлиян Радионов
27
937
34,7
 
2009-10
4
Станислав Говедаров
32
1104
34,5
 
2007-08
5
Дечо Коешинов
26
895
34,42
 
2005-06
6
Емил Стаменов
26
894
34,38
 
2000-01
Станислав Говедаров
26
894
34,38
 
2015-16
8
Тони Бърнас
18
618
34,3
 
2014-15
9
Мартин Дурчев
28
957
34,2
 
2011-12
10
Нинослав Тмушич
26
869
33,4
 
2005-06
В ранглистата са включени играчи с поне 70% от мачовете на отбора ни от най-краткия редовен сезон от 24 мача. Това е поне 17 мача в един редовен сезон.

ЛИДЕРИ
#
ИГРАЧИ
постижение
сезон
опонент
14
Димитър Димитров
points 42
2000-01
БУБА Баскет
6
Нинослав Тмушич
rebounds 22
2005-06
Спартак Пл.
15
Вадим Река
reb.def 19
2007-08
Лукойл Академик
6
Нинослав Тмушич
reb. off 10
2009-10
Рилски Спортист
14
Павел Нойков
assists 11
2004-05
ЦСКА
14
Никола Йованович
steals 8
2002-03
Черно море
15
Вадим Река
efficiency 42
2007-08
Лукойл Академик
DOUBLE-DOUBLES
P
ИГРАЧИ
сбор
постижение
сезон
опонент
1
Вадим Река
51
31 pts / 20 reb
2007-08
Лукойл Академик
2
Павел Нойков
47
35 pts / 12 reb
2004-05
Левски Екопетрол
3
Кирило Скуматов
46
31 pts / 15 reb
2007-08
Спартак Пл.
4
Николай Балев
44
30 pts / 14 reb
2004-05
Левски Екопетрол
5
Нинослав Тмушич
44
27 pts / 17 reb
2005-06
ЦСКА
6
Нинослав Тмушич
44
23 pts / 21 reb
2006-07
Алвина Варна
7
Милян Пупович
44
31 pts / 13 reb
2015-16
Рилски Спортист
8
Николай Върбанов
43
27 pts / 16 reb
2010-11
Балкан
9
Нинослав Тмушич
43
25 pts / 18 reb
2006-07
Сливен
10
Нинослав Тмушич
43
24 pts / 19 reb
2005-06
Спартак Пл.

Untitled Document