yambolbasketball.com
       
news score@schedule statistics ranking team fanzone
         
 
Untitled Document
10 , 2000/2023, .
PLAYOFFS 2000/2023, TOP 10 YAMBOL,
FREE THROW
Untitled Document
- 2000/2023
 
FREE THROW %
MADE FREE THROW TOTAL
ATTEMPTED FREE THROW TOTAL
Yuliyan Radionov / PG
2011
100.0
(20-20)
Dimitar Angelov / SF
2001
44
Dimitar Angelov / SF
2001
62
2

Atanas Radev / PF
2006
93.8
(15-16)
2

Martin Durchev / SF
2012
43
2

John Ofoegbu / C
2012
52
3

Dimitar Dimitrov / PG
2001
92.9
(13-14)
3

Decho Koeshinov / PG
2006
41
3

Decho Koeshinov / PG
2006
49
4

Martin Durchev / SF
2012
89.6
(43-48)
4

John Ofoegbu / C
2012
37
4

Martin Durchev / SF
2012
48
5

Stanislav Govedarov / SG
2005
88.9
(16-18)
5

Anatoli Yassinski / PF
2001
33
5

Dimitar Angelov / SF
2002
47
6

Yaroslav Zubrytsyy / PF
2002
88.5
(23-26)
6

Dimitar Angelov / SF
2002
32
6

Stanislav Govedarov / SG
2012
44
7

Martin Horozov / PF
2006
87.5
(21-24)
7

Stanislav Govedarov / SG
2012
32
7

Sergey Grishaev / C
2002
42
8

Branislav Vicentic / PF
2003
86.7
(26-30)
8

Mike Jefferson / PG
2012
31
8

Anatoli Yassinski / PF
2001
39
9

Mike Jefferson / PG
2012
86.1
(31-36)
9

Pavel Marinov / SF
2011
29
9

Vladimir Zaric / SF
2003
38
10

Pavel Marinov / SF
2008
85.7
(12-14)
10

Sergey Grishaev / C
2002
28
10

Mike Jefferson / PG
2012
36
8 .
BEST PERFORMANCE ( FTM )
MADE FREE THROW PER GAME
ATTEMPTED FREE THROW PER GAME


Branislav Vicentic / PF
@
20/05/2003 |
13
Decho Koeshinov / PG
2006
5.1
Dimitar Angelov / SF
2001
6.9
2


vs. .,
30/04/2018 |

12
2

Dimitar Angelov / SF
2001
4.9
2

Decho Koeshinov / PG
2006
6.1
3


@ ,
06/06/2002 |

11
3

Martin Durchev / SF
2012
4.8
3


Nikolay Balev / C
2005

6.0
4


vs. ,
06/05/2006 |

11
4


Nikolay Balev / C
2005

4.4
4

John Ofoegbu / C
2012
5.8
5


@ .,
21/04/2001 |

10
5

Pavel Marinov / SF
2011
4.14
5

Martin Durchev / SF
2012
5.3
6


vs. ,
06/05/2011 |

10
6

John Ofoegbu / C
2012
4.11
6

Dimitar Angelov / SF
2002
5.2
7

vs. ,
25/05/2012 |
10
7

Yuliyan Radionov / PG
2011
4.0
7

Pavel Marinov / SF
2011
5.1
8


vs. ,
01/05/2012 |

9
8

Mike Jefferson / PG
2012
3.9
8

Stanislav Govedarov / SG
2012
4.9
9


vs. .,
28/04/2018 |

9
9

Anatoli Yassinski / PF
2001
3.7
9

Sergey Grishaev / C
2002
4.7
10


vs. ,
25/05/2011 |

9
10

Dimitar Angelov / SF
2002
3.6
10

Mike Jefferson / PG
2012
4.5
. . 1x9 FTM
5
5
- -

Untitled Document
 
 


Untitled Document