yambolbasketball.com
       
news score@schedule statistics ranking team fanzone
         
 
Untitled Document
СВИКВА СЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БК "ТУНДЖА"
6 декември 2019

Управителният съвет на Сдружение Баскетболен Клуб „Тунджа“ гр. Ямбол, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо годишно отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 6 Януари 2020 г. от 17.30 часа в гр. Ямбол, Спортна зала „Диана“ при следния дневен ред:
1. Промяна в Устава на Сдружението
2. Приемане на промени в Управителния Съвет на Сдружението – численост и личности
3. Освобождаване на Председателя на УС и избор на нов Председател на УС на клуба
4. Обсъждане дейността на БК „Тунджа“ и отчет за дейността през 2019 г.
5. Приемане проект за бюджет за 2020 г. и финансов отчет за 2019 г.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе на същия ден от 18.30 часа, при същия дневен ред и на същото място.

Общото събрание е породено и от взето решение от УС на БК „Тунджа“ на заседание провело се на 3 декември 2019, на което бе приета оставката на Иван Чолаков като Председател на УС на Клуба. На това заседание на УС е взето и решението Стойо Чолаков временно да изпълнява длъжността старши треньор на мъжкия отбор на БК "Тунджа" в НБЛ.

 

Untitled Document