yambolbasketball.com
 
       
news score@schedule statistics ranking team fanzone
         
 
Untitled Document

2018
, 30 2018

97 vs. 99 79
| |

2018
@
2 2018
//

18.30

""
 
Untitled Document
10 , 2000/2017,
REGULAR SEASONS 2000/2017, TOP 10 YAMBOL,
2-POINTS FIELD GOAL
Untitled Document
2-POINTS FIELD GOAL %
MADE 2-POINTS FIELD GOAL TOTAL
ATTEMPTED 2-POINTS FIELD GOAL TOTAL

Stanislav Govedarov / SG
2003-04
68.0
(117/172)
Dimitar Angelov / SF
2000-01
190
Ninoslav Tmusic / C
2006-07
325
2

Nikolay Varbanov
2016-17
64.8
(138/213)
2

Ninoslav Tmusic
2006-07
187
2

Ninoslav Tmusic
2005-06
304
2

Dimitar Angelov
2000-01
64.4
(190/295)
3

Milijan Bocka
2015-16
179
3


Dimitar Angelov
2000-01

295
4

Yaroslav Zubrytsyy
2001-02
62.4
(156/250)
4

Stanislav Govedarov
2007-08
164
4

Milijan Bocka
2015-16
295
5

Stanislav Govedarov
2004-05
61.7
(103/167)
5

John Ofoegbu
2011-12
173
5


John Ofoegbu
2011-12

287
6

Mihaylo Melnikov
2000-01
60.8
(79/130)

6

Ninoslav Tmusic
2005-06
161
6

Stanislav Govedarov
2007-08
283
7

Emil Stamenov
2000-01
60.7
(85-140)
7

Nikolay Varbanov
2010-11
160
7


Nikolay Varbanov
2010-11

272
8

Milijan Bocka
2015-16
60.7
(179/295)
8

Nikolay Balev
2003-04
159
8

Nikolay Balev
2003-04
266
9

Dimitar Angelov
2001-02
60.3
(141/246)
9

Yaroslav Zubrytsyy
2001-02
156
9


Nemanja Milosevic
2012-13

264
10

Pavel Mrinov
2008-09
60.2
(80/133)
10

Nikolay Balev
2004-05
142
10

Zeljko Vucurovic
2002-03
253
64
MADE 2-POINTS FIELD GOAL PER GAME
ATTEMPTED 2-POINTS FG PER GAME
Dimitar Angelov / SF
2000-01
7.0
Nemanja Milosevic / PF
2012-13
12.0
2

Ninoslav Tmusic
2006-07
6.7
2

Ninoslav Tmusic
2005-06
11.7
 
3

Milijan Bocka
2015-16
6.6
3


Ninoslav Tmusic
2006-07

11.6
 
4

Nemanja Milosevic
2012-13
6.4
4

Dimitar Angelov
2000-01
10.9
5

Ninoslav Tmusic
2005-06
6.2
5


Milijan Bocka
2015-16

10.9
 
6

Denis Agre
2015-16
6.1
6

John Ofoegbu
2011-12
10.6
 
7

Nikolay Balev
2003-04
6.1
7


Denis Agre
2015-16

10.6
 
8

Yaroslav Zubrytsyy
2001-02
6.0
8

Nikolay Balev
2003-04
10.2
 
9

John Ofoegbu
2011-12
6.0
9


Dimitar Dimitrov
2000-01

10.0
 
10

Dimitar Dimitrov
2000-01
5.9
10

Nikolay Varbanov
2010-11
9.7
17
17
- -
Untitled Document